Nosaltres

Barnacrop es una nova empresa formada per gent jove amb mes de deu anys d’experiència en diferents camps, i que pretén donar servei a tot tipus d’empreses de jardineria; des del proveïment d’un petit sac de terra, fins a l’abastiment de grans projectes d’enjardinament, passant per tot tipus de complements ja sigui per a treballs amb fusta, proveïment d’arbres i plantes, gespa artificial o natural…

El principal objectiu de Barnacrop, es oferir una qualitat de servei i un tracte amb el client de la manera mes professional i personalitzada possible.

Comptem amb una gran flota de vehicles, una plantilla de personal de caràcter professional i emprenedor i mes de 1500m2 d’hivernacles.

Barnacrop ajuda al medi ambient duna manera molt activa, ja que amb els materials que queden en desús després de realitzar tasques de des enjardinament, ja siguin matèries provinents de podes o vells arbres, son sotmesos a compostatge per a l’elaboració de noves terres, en quant a les plantes aprofitables es reciclen en els nostres vivers per a futures construccions.