Terra adobada cribada

Terra de jardí categoría alta.  Relitzada amb sauló i compost vegetal. Fomats de venta a granel i en Big Bag.

Terra Abonada Cribada