Terra adobada cribada extra

Terra de jardí categoría premium.  Relitzada amb sauló i compost vegetal.                   Fomats de venta a granel i en Big Bag.

Terra Abonada Cribada Extra