Llims / Argiles

Llims i argiles garbellades.

Llims