Gresa Ortosa (Sta. Coloma)

Gresa Ortosa (Sta. Coloma).

Graveta Sta. Coloma (Gresa)